materialista-mechanista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) części książki. Określając postawę Śniadeckiego w ontologii jako wyraz „monizmu materialistycznego“ autor nie uwzględnia, wbrew własnej tezie o związku poglądów przyrodniczych i filozoficznych, elementów witalistycznych w Śniadeckiego koncepcji biogenezy i tylko w przypisku odnotowuje, że Śniadecki nie potrafił znaleźć naturalnego przejścia od ruchu fizycznego i chemicznego do biologicznego, mimo że w swych poglądach różni się dodatnio od materialistów-mechanistów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.