matematyczno-informatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jednym z celów formalizacji opisu leksykograficznego (czy ogólniej gramatycznego) jest ujednolicenie opisu tak, aby ułatwić automatyzacje rozmaitych form przetwarzania tekstu. Miedzy innymi obowiązuje tu zasada, aby elementy podobne opisywać podobnie. (Zasadą tą kierowano sie m.in. w projekcie CEGLEX). Inna zasada, coraz częściej brana pod uwagę, polega na tym, aby przy zachowaniu rygoru i precyzji formalnej właściwych naukom matematyczno-informatycznym formalizacja była zrozumiała i przejrzysta dla człowieka. Wymóg ten jest niezwykle ważny z punktu widzenia zarówno konserwacji i rozwijania poddanych opisowi zasobów, jak również z punktu widzenia projektowania aplikacji wykorzystujących te zasoby (tj. odpowied...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.