mastodontowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Czy jednak zawsze kryterium to będzie dominujące przy wyznaczaniu wielkości i multinarodowcści przedsiębiorstwa kapitalistycznego? R. Lattes jest przekonany, że wielkość i multinarodowość są immanentnym składnikiem przyszłości świata kapitalistycznego. Nie dyskutujmy w tej chwili o tej przyszłości jako takiej, a ograniczmy się tylko do samej „mastodontowej” wizji świata kapitalistycznego roku 1985...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lattès, Robert 1973. Tysiąc miliardów dolarów. Ekonomika świata jutra, tłum. Z. Zarzycki, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.