maserowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zajmuje się także analizą i oceną środków dowodowych w procesie cywilnym, a niektóre jej metody znajdują zastosowanie w różnorodnych dziedzinach (np. badanie autentyczności dokumentów hist., fałszerstwa dzieł sztuki,obrót bankowy). K. dla swych celów wykorzystuje najnowsze zdobycze różnych działów nauki (ostatnio np. urządzenia laserowe i maserowe oraz maszyny cybernetyczne). K. obejmuje 2 gł. działy: taktykę i technikę śledczą. Do taktyki śledczej zalicza się różne sposoby postępowania, a więc poza problematyką przesłuchania świadka — metody tzw. służby śledczo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.