markerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) więc proces hybrydyzacji molekularnej DNA-RNA. Jeżeli teraz do naszych celów użyjemy specjalnego, oczyszczonego mRNA, czyli RNA informacyjnego (o którym też sporo jeszcze powiemy) specyficznego dla danego białka, to taki markerowy, czyli wyznakowany kwas przyłączyć się może wyłącznie do tych regionów DNA, w których znajdują się sekwencje kodujące i wyznaczające dane białko. Metoda ta zależy od stopnia 52...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołątaj, Adam 1984. Dyskretny urok genu, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.