margrabstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) firszta. Obadwaj, twierdzi Kołłątaj, pełni ambicyi i myślący stale o wzniesieniu swego domu, byliby przystali do każdego kraju, któryby im był dał królewską koronę; ich ojczyzną, ich interesem, ich sprawą, nie byłyby wtedy Prusy, ale Polska. Owszem, pod warunkiem dziedzictwa byliby przyłączyli lenne księstwo do Rzpltej, a może i swoje dziedziczne margrabstwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.