manageryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MANAGERYZM [od ang. manager 'kierownik’], menedżeryzm, teoria sformułowana przez socjologa amer. J. Bumhama (Managerial Revolution 1941), głosząca przechodzenie wszystkich społeczeństw przem. od kapitalizmu do tzw. społeczeństwa kierowników. Koncepcje m. oparte były przede wszystkim na analizie procesów zachodzących w społeczeństwie amerykańskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.