malkontenctwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zmienia się nastrój pod wpływem innej płci, pod wpływem estetycznych przeżyć, pod naciskiem zewnętrznych warunków lub — o czym mało kto wie: pod wpływem wla# sncj woli. Trzeba tylko wiedzieć, że wystar# czy zająć swoją wyobraźnię szeregiem no# wych skojarzeń, a malkontenctwo albo gry# maśnictwo samorzutnie ustępuje, prawie niezauważalnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NŚwiata - Naokoło Świata (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.