malarsko-werystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jako moment odniesienia), sprawozdawczość narracji. Zdrobniała forma słowa miała sugerować tematykę odnoszącą się do codzienności, bezpretensjonalność, skromność zamiaru pisarskiego. Do 2 poł. XIX w. termin odnoszono do utworów różnych gatunków, odznaczających się przewagą materiału dokumentalnego, malarsko-werystycznym opisem rzeczywistości, niekiedy na określenie —* noweli lub wymiennie ze —* szkicem powieściowym. Zaczątkowych form o. można szukać w czaso¬ pismach z k. XVIII w. („Monitor", „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”). Rozkwit o. nastąpił w okresie międzypowstaniowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.