malarsko-impresjonistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Każda z tych ról przedstawiona jest w odrębnym epizodzie, wystylizowanym zależnie od tematu — bądź w konwencji realistycznej, bądź w konwencji satyrycznej lub humorystycznej, albo wreszcie na sposób malarsko-impresjonistyczny, jak owa scena letniej przechadzki Heleny, jej męża i autora przed zachodem słońca, którą zachwycał się Jarosław Iwaszkiewicz, porównując ją z opisami Flauberta oraz z obrazami Moneta i Maneta 23...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żeromski, Stefan 1980. Dzienniki (Wybór), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo