malapropizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Interesujący jest też rejestr malapropizmów Szekspirowskich, wymierzonych w pretensjonalnych ignorantów. Margaret Schlauch rysuje podkład społeczny tego zjawiska, przeprowadza też lingwistyczną klasyfikację. Ciekawi bylibyśmy jednak i dramatycznej funkcji malapropizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.