makrotoponimia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) także do nazwy naszej. Fakt, że mikrotoponimia wykazuje formy singularne, natomiast makrotoponimia formy pluralne, naświetla problem obustronnie, gdyż nie tylko uprawdopodabnia wtórny proces pluralizacji, ale zarazem podkreśla znaną tendencję do większego separowania się od apelatywów makrotoponimii niż mikrotoponimii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.