magnetysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiedział również i o tym, co magnetyści mówili o fluidach, niewidzialnych, niemniej rzeczywistych, wynikających z organizmów ludzkich i kojarzących się wzajemnie prawem pokrewieństwa w jakichś interpsychicznych zaplotach, słyszał i o tym, że się one na kształt dodatnich 1 ujemnych biegunów magnetycznych wzajemnie przycią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pigoń, Stanisław 1969. Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.