magisterski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiony tok studjów i chronologiczne ujęcie porządkowych jego okresów uwzględnia: 1) rygory następstwa chronologicznego, określone przez Program, 2) terminy sesyj egzaminacyjnych, przewidziane regulaminem egzaminów magisterskich, obowiązującym obecnie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego i 3) przeciętną wydajność pracy średnio uzdolnionego studenta; ponieważ jednak z jednej strony porządek egzaminów, określony przez Rozporządzenie ministerjalne, może w pewnych granicach ulegać różnym przesunięciom, a z drugiej strony trudno w każdym jednostkowym przypadku przewidzieć z całą ścisłością stopień wydajności pracy studenta, więc podany schemat ma wartość tylko orientacyjnego drogowskazu, a nie obowiązującego wszystkich szablonu Kto mu się przyjrzy bliżej i zestawi go z poszczególnemi punktami Rozporządzenia ministerialnego, ten się pizekcna, że ten i ów szczegół można będzie, zależnie od okoliczności, w nim zmienić; odchylenia te nie mogą jednak iść zbyt daleko, i dlatego wykreślona tu zasadnicza 1'nja wytyczna pozostanie zawsze bez zmiany, dopóki Rozporządzenie, z którego została wysnuta, trwać będzie w swej niezmiennej mocy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szober, Stanisław 1927. Jak studjować język polski w uniwersytetach, Warszawa : Nakł. Koła Polonistów Studentów Uniwersytetu Warszawskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.