ludowo-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W naszej krytyce pozostał on wyraźnie w cieniu. Nic dziwnego zatem, że narosło wokół niego mnóstwo niejasności, w szczególności dotyczących istoty samego wysiłku twórczego poetów orientacji romantycznej, tradycji, które kontynuują (na przykład z reguły odrzuca się ludowo-poetycką inspirację ich twórczości, zwłaszcza u Antokolskiego) itd. Dlatego też jednym z najbardziej palących zadań, stojących przed literaturoznawstwem, jest zbadanie romantycznego nurtu poezji radzieckiej pod kątem jego charakteru i właściwości...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iljin, Michał 1976. Moskwa, przeł. I. Dulewiczowa, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.