lubieznowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Był to na pewno jeden z lubieznowskich mieszkańców, który zawinił do tego stopnia, iż nawet burmistrz uznał, że metody poskramiania, jakimi rozporządzał, są niedostateczne i przekazał winowajcę wyższym władzom, aby wywarły odpowiedni wpływ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sałtykow-Szczedrin, Michał 1950. Kukły i ludzie, przeł. S. Pollak, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.