logocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zdominowaną przez język (zob. porównanie przez M. Singera (1977a) dwóch tradycji w semiotyce i semiologii, Th. A. Sebeoka (1976a) opis rozwoju historycznego tych dwóch terminów i dyskusję J. Cullera (1976) na temat logocentryzmu semiologii Saussure’a)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.