lobbistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poszty w slad Waszyngtonu. Amerykanie uwazali, ze latwiej b?dzie im eksploatowac Kongo, jezeli pozostanie ono pod protektoratem Mi^dzynarodowego Towarzystwa, anizeli gdyby mialo stac si? wyl^cznie koloniij jednego panstwa europejskiego. Decyzja ta podj^ta zostata w duzym stopniu pod wptywem dziatalnosci lobbistycznej Henry’ego Sheltona Sanforda, Amerykanina b^dtjcego czlonkiem Towarzystwa. W listopadzie 1883 r. powröcil on do Stanöw Zjednoczonych i w licznych rozmowach w Departamencie Stanu i w Kongresie agitowal na rzecz oficjalnego uznania przez Waszyngton Migdzynarodowego Towarzystwa Konga...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pastusiak, Longin 1987. Prezydenci. Stany Zjednoczone od Jerzego Waszyngtona do Ronalda Reagana. 1-2, Warszawa : KAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.