litowo-cynkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ferromagnetycznie miękkie — ferryty bardziej złożone, np. manganowo-cynkowe, niklowo-cynkowe, litowo-cynkowe i inne. Struktura metalograficzna ferrytów jest analogiczna do struktury występującego w przyrodzie minerału MgAl204, zwanego spinelem i tej strukturze (układ’ regularny złożony) należy przypisać tak specjalne własn. fiz. ferrytów. Ferryty wykonuje się głównie metodami metalurgii proszków...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.