libertarianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Anarchizm prawicowy jest odgałęzieniem współczesnej teorii politycznej, którą określa się czasami mianem kapitalistycznego libertarianizmu [libertarianizm — skrajna postać liberalizmu przeciwna jakimkolwiek ograniczeniom swobody działania jednostki]. Kapitalistyczni libertarianie chcą zazwyczaj państwa minimalnego, ale kilku z nich jest anarchistami i nie chce państwa w ogóle. Anarchiści prawicowi wierzą,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teichman, Jenny, Evans, Katherine C. 1995. Filozofia. Prze­wodnik dla początkujących, przeł. T. Basz­niak, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.