libeltowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nia charakterystycznych cech jednostek, daje pole do wyrobienia się i dojrzewania. Wielkie znaczenie ma przy tym wychowywanie w zakresie kultury życia codziennego, jeżeli przewodniczy mu myśl libeltowskiej równości „w obliczu siebie'1. Oznacza to uznanie prawa każdego człowieka do rozwoju, tym samym do możliwości życia rodzinnego, samokształcenia, własnej umiłowanej pracy i rozrywki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radlińska, Helena 1947. Oświata dorosłych. Zagadnienia, dzieje formy, pracownicy, organizacja, Warszawa : Ludowy Instytut Oświaty i Kultury
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.