leukotomia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ks. dyr. Hanssler zamykając dyskusję stwierdził, że trzeba koniecznie rozpracować zagadnienia moralne, które niesie postęp wiedzy i techniki. Mamy już dziś eksperymenty z plazmą dziedziczną, w której można sztucznie wywołać mutacje i zmienić jej właściwości. Wykonuje się różne zabiegi psychochirurgiczne, poza leukotomią, jak operacje na jądrach podkorowych i na węchomózgowiu (w dyskusji wspomniał o tym przedstawiciel Polski). Dotychczas nie opracowano tych zagadnień od strony etycznej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.