letryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) .komponowanie przed komponowaniem* 17 komponowanie za pomocą elektronicznych maszyn 32 kompozycja 103, 128, 238 kompozycja audytywna 26 kompozycja dziś 107-110 kompozycja wizualna 26 kompozycja wokalna 70 kompozycja współczesna 107-108 kompozycje na taśmę 41 kompozytor 108-110 indeks rzeczowy komputery 31-32, 33-34, 119-120, 220 koncentracja myśli muzycznych 15 konceptualna muzyka 110-111, 240 konkretna muzyka 29, 79,111-113, 151, 295, 316 konkretyzacja w muzyce 9-11, 13 konsonans 90 konstelacje 12, 21 konstrukcje rytmiczne 115 kontaminacja w kompozycji 39 kontrapunkt 74 kontrapunkt rytmów 89 kontrapunktyka barw 95-96 kontrapunktyka nowoczesna 113-115, 220 kontrapunktyka rytmiczna 213 konwencja w muzyce 9, 64, 195 konwencje brzmieniowe 16 konwencjonalne komponowanie 33 kryteria wartościowania 91, 115 krytycy 167 krytyka muzyczna 115-117 krytyka wyjaśniająca 116 kuliste audytorium 119 kursy nowej muzyki 292, 296 kwalifikacje krytyka 116 letryści 71 letryzm 11 linearna technika 118 linia 113-114 literatura estetyczna 62 live electronic music 118-120, 325, 342, 350 logos 42...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.