leseferyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeba pamiętać, iż doktryna postępu od chwili swych narodzin spełniała dwojaką funkcję społeczną: rewolucyjną i konserwatywną; była czynnikiem mobilizującym działanie i była źródłem liberalistycznego leseferyzmu. Doktrynę postępu interpretowano jako krytykę teraźniejszości i apel do ludzi, aby likwidowali jej zmurszałe formy, budowali nowy kształt życia społecznego. Ale doktrynę postępu interpreto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Suchodolski, Bogdan 1959. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania, Warszawa : Nasza Księgarnia
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.