leczniczo-profilaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zakres działania: Sprawy dotyczące ochrony zdrowia ludności, a w szczególności: — pomoc leczniczo-profilaktyczna szpitalna i ambulatoryjna; — zapobieganie chorobom i epidemiom zawodowym i zakaźnym oraz ich zwalczanie; — nadzór nad zapewnieniem ludności pracującej należytych warunków zdrowotnych; — organizacja zaopatrzenia ludności w środki farmaceutyczne oraz artykuły sanitarne i medyczne; — nadzór w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz wykorzystywanie bogactw naturalnych i właściwości klimatycznych uzdrowisk dla celów lecznictwa i profilaktyki; — organizacja badań naukowych w zakresie nauk medycznych — organizacja kontroli stanu zdrowia osób uprawiających sport; — zagadnienia związane z produkcją surowic i szczepionek; — sprawy dezynfekcji, deratyzacji, dezynsekcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.