laryngolog-foniatra

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) konieczności leczenia operacyjnego. Ma to miejsce wówczas, gdy w modelu kompleksowej rehabilitacji dziecka laryngolog-foniatra zaleca logopedzie prowadzenie intensywnych ćwiczeń zwierającego pierścienia gardłowego, okresowo kontroluje jego wydolność i stan morfologiczny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Błachnio, Krystyna 1992. Vademecum logopedyczne dla studentów pedagogiki, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.