lararium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po zwiedzeniu niewieścich izb przechodzimy do innych komnat. Mijamy kąpiel z basenem z przezroczystego marmuru, lararium, gdzie znajdowały się Lary, domowe bóstwa, opiekunowie domostwa, skąpani światłem mosiężnych i srebrnych lamp o nieprzystojnych kształtach; idziemy do kuchni, śpichrza, śpiżarni, zwiedzamy piwnicę, mającą szczególne znaczenie dla goniącego za wesołością ludu, sprowadzającego z całej Italji naczynia z najznakomitszemi winami...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Blasco Ibanez, Vicente1928. W krainie sztuki, przekł. E. Szenwicowa, Warszawa : Bibljoteka Groszowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.