laramijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na liczne zapadliska i wypiętrzenia tektoniczne. Dlatego też strefa średniogórska wyróżnia się najbardziej mozaikowy strukturą geologiczną. Utwory akumulowane na dnie geosynkliny to najczęściej skały wieku kredowego. Podlegały one fałdowaniu głównie na przełomie kredy i trzeciorzędu, tzn. w fazie laramijskiej orogenezy alpejskiej. Silnemu zdyslokowaniu i ruchom pionowym towarzyszyły liczne intruzje magmy oraz obfite wylewy skał wulkanicznych — przeważnie andezytów. Ponieważ strefa ta została pofałdowana we wcześniejszych fazach orogenezy, w obrębie elementów wypiętrzonych denudacja poczyniła znaczne postępy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.