kwiateczek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiosna to nie dla mnie. Wszystko rośnie, ale mój Józio jeszcze w zimie rość przestał. Żadnym kwiateczkiem jego kołyskę ubrać nie mogłem; a ja się tak cieszyłem, że on kwiateczkami bawić się będzie. I cóż ja z tą wiosną zrobię? Będę orał, siał, dla kogo? Józio z tego zbioru kaszki jeść nie będzie. Lecz niech się dzieje wola Boża!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.