kwakryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nizm, a wreszcie anabaptyzm i socynianizm 19. W łonie pierwotnego protestantyzmu powstały z kolei odchylenia, takie jak arminianizm i pietyzm, zaś wt łonie anglikanizmu, podzielonego na episkopizm i purytanizm, odchylenia takie, jak kwakryzm i metodyzm...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.