kupiecko-kapitalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) darczo przez stworzenie (2 grudnia 1918 r.) sekcji rosyjskiej w Radzie dla Kontroli Handlu w Czasie Wojny, organu, który ma wkroczyć po zwycięstwie interwencji, gotów i z opracowanymi planami na opanowanie gospodarcze ziem rosyjskich. Plany imperializmu amerykańskiego co do opanowania Rosji przybierają więc konkretną formę, zostają ujęte w sposób kupiecko-kapitalistyczny (październik—grudzień 1918 r.). W okresie grudzień 1918 — styczeń 1919 r. konferują z Wilsonem: najpierw specjalny wysłannik Benedykta XV ks. Ceretti w Paryżu, potem sam Benedykt XV za pobytu Wilsona w Rzymie. Jaką wagę przywiązuje Watykan do tych konferencji — wskazuje na to chociażby fakt, że odstąpiono dla drugiej z nich od zasady, iż papież nie przyjmuje tych głów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo