kunsztmistrzostwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tym samym czasie ukazały się liczne rozprawy z zakresu stylistyki historycznej. Część ich odnajdzie czytelnik w książce K. Górskiego Z historii i teorii literatury. Analizę pisarstwa Wujka prezentuje studium z tego zbioru pt. Jakub Wujek jako pisarz. Przypominamy, że spod pióra K. Górskiego wyszło przed kilku laty studium o Skardze i jego kunsztmistrzostwie syntaktycznym. Studium o Staropolszczyźnie w języku Mickiewicza, oparte o materiały Mickiewiczowskiego słownika, pokazuje szczególną sytuację między regionalizmem a archaizmem w języku poety. To samo zagadnienie pojawia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.