kunicze

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mów nazwy danin i przedmiotów składanych jako danina: poszlina "danina5, śrzebrzczyzna (śrzebczyzna, sierebczyzna) 'danina uiszczana w (srebrnej) monecie5, dakło (dziaMo) 'danina w zbożu i sianie*, grosz poddany i dziakielny ‘danina pieniężna zastępująca naturalną5, poludne 'rodzaj tzw. stacji5, a także 'danina miodowa*, kunicze 'danina w skórkach kunich lub opłata zastępcza5, hroszowniki 'danina mięsna zamieniona na opłatę pieniężną5, hrudziny i trecia hrudzina 'danina w mięsie wieprzowym, część mostka5, jałowicze 'danina od bydła płacona wtórnie pieniędzmi5, dzieckie 'rodzaj grzywny na rzecz woźnego5, tywuńszczyzna 'rodzaj daniny w miodzie5...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1979. Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.