kulturowo-terytorialny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znać polską kulturę i historię - 45% mówić po polsku - 43% mieszkać w Polsce - 41% Wyniki tych badań świadczą o tym, że duża część współczesnych Polaków łączy (podobnie zresztą, jak w XIX w.) koncepcję polityczną narodu z ideologiczną i kulturowo-terytorialną. Warte przytoczenia jest jednakże ostrożnie formułowane określenie narodu podane w słowniku Jakuba Karpińskiego Polska, komunizm, opozycja31uwzględniające także i nacjonalistyczną postawę dotyczącą przynależności do narodu:...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.