kulturowo-poetycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — trwają więc ciągle zakorzenione w tradycji kulturowo-poetyckiej i w codziennym doświadczeniu człowieka obrazy Boga-Włodarza, roztropnie i troskliwie gospodarującego swą ziemską posiadłością, a także Boga-króla i władcy oddalonego od istot ludzkich, ale sprawiedliwego i wysłuchującego ich próśb. Trwają, a nawet rozwijają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kreja, Bogusław (red.) 1999. Tysiąc lat polskiego słownictwa religijnego, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.