kulturocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stały się procesy i zjawiska współczesnego życia. Ich przykładem mogą być intensywne procesy integracji i różnicowania się społeczeństw; niwelacja utrzymujących się dotychczas poziomów i hierarchii kulturowych, a jednocześnie dalsze — w miarę zanikania zjawiska „kulturocentryzmu”, jednostronnej hegemonii kulturalnej — różnicowanie się kultur narodowych i podkultur społecznych; konfrontacja ideologiczna, a zarazem pokojowe współistnienie rozmaitych systemów ustrojowo-politycznych; masowe zbliżenia czy dystansowanie się ludzi w ogólnoświatowych procesach mi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PHum - Przegląd Humanistyczny (Wa­r­­­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.