kubofuturyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1893), Wadim Szerszeniewicz (1893-1942) — uprawiali gł. poezję o charakterze kabaretowym, nastawioną na epatowanie mieszczańskiej społeczności tematyką cygańsko-kawiarnianą, swoistym połączeniem balladowego sentymentalizmu i brutalności, wyszukanym słowotwórstwem i ekscentrycznym obrazowaniem. Gł. nurtem f. w Rosji był tzw. kubofuturyzm, któremu początek dała założona 1911 grupa artyst. Gileja. Jej członkowie— D. Burluk, W. Chlebnikow, W. Kamieński, A. Kruczonych, W. Majakowski i in. — sformu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.