krytycznopisarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie godząc się na „teorię wpływów środowiska”, ulegał Witkiewicz mocno urokowi osobowości pisarskiej Taine’a. Podziwiał, mimo wszystkich zastrzeżeń, jego szerokie uogólnienia, „siłę dowodów historycznych”, bogatą erudycję, która stawała się dlań wzorem własnej pracy krytycznopisarskiej. Pociągał go „nierówny styl” Taine’a. Podziw wobec kunsztu pisarskiego autora Filozofii sztuki wyrażał Witkiewicz często. Dwukrotnie nawet niemal identycznie. We wstępie do Sztuki 1 krytyki u nas pisał, że Taine „buduje swoje okresy rozwoju sztuki, rzucając ponad przepaściami sprzeczności przęsła swego świetnego stylu", a w studium o Matejce stwierdza podobnie: „... siłę swoich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakubowski, Jan Zygmunt 1988. Trwałe przymierza, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.