kryptonormatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przeciwstawiając marksizmowi, jako „społecaaej utopii” — „społeczną technologię”, mającą być syntezą „krytycznego racjonalizmu”, Albert postuluje konieczność odrzucenia „ideologicznego stylu myślenia” i uwolnienia ludzi „od balastu kryptonormatywnych ideologicznych wyobrażeń”. Konkludując, autor ten zaznacza: „Tylko wola stosowania racjonalnych form walki i podejmowania decyzji oraz gotowość uznawania kompro-misu tam, gdzie istnieje przeciwstawność interesów, gwarantują wyłączenie przemocy ze sfery polityki. Re...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Muszyński, Jerzy 1980. Konfrontacje ideologiczne, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.