kryminalistka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Półcmdlałą, nieprzytomną odprowadzono do więzienia kryminalnego, gdzie się znajdowały Kalużna, Smirnicka i Kowalewska w jednej celi z kryminalistkami. W jednej chwdi cela jak gdyby zamarła... Nawet kryminall.stki poczuły, jaka zbrodnia została popełniona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wspomnienia 1953. Wspomnienia o „Proletariacie”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.