kruppowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dykalnego poprawienia systemu ich zaopatrywania w czasie działań. Udoskonalono metodę strategicznego rozwinięcia sił zbrojnych przy wykorzystaniu masowego transportu kolejowego, ale nade wszystko pod względem materiałowym, doktrynalnym i organizacyjnym zreformowano dwa rodzaje wojsk, które dość słabo zdały egzamin w 1866 r., tj. artylerię i kawalerię. Moltke powiększył więc ogólną ilość swojej artylerii i przezbroił ją całkowicie w kruppowskie stalowe odtylcowe działa gwintowane. Kawalerię operacyjną ujął organizacyjnie w związki dywizyjne. W płaszczyźnie doktrynalnej żądał ściślejszego współdziałania tych dwóch broni z masami piechoty, bezwzględnego egzekwowania zasady wysuwania artylerii do przodu w celu przygotowania, a następnie wspierania ogniem każdego działania piechoty i kawalerii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.