kramerowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W nieco późniejszym dzieciństwie ten świat srogiego ustroju (moja służba wojskowa) widzi mi się światem gmachów, gam, rulad, kramerowskich etiud i etiud Czernego (pamiętacie ćwiczenia C z e r n e g o?); lecz nade wszystko: gmachów państwowych, masywnych, kamiennych, bez rzeźby ornamentalnej, lecz z kolumnadą: szarych i białożółtych koszar mikołajowskich, pensji aleksandrowskich i maryjsłrich, spacerujących parami, w pelerynkach; szpitali, przytułków dla starców, a nawet — chyba — różowy 75...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieły, Andrzej 1977. Kocio Letajew, przekł. M. Leśniewska, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.