kosumpcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przeszedł w normalną dobrą koniunkturę lat 1952 i 53. Po drugiej w okresie powojennym lekkiej recesji na przełomie 1953-54, wywołanej jak i poprzednia, nieznacznym zmniejszeniem wydatków kosumpcyjnych społeczeństwa, gospodarka amerykańska weszła w ponowny okres bardzo silnego ożywienia, spowodowanego równoczesnym rozwinięciem szerokich programów inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków spożywców...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.