kostrubaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Już mię jeden z siekierą do progu przywodził, Aż się we drzwiach Tatarzyn z trafunku nagodził; Ten, opończę kilijską11 z kostrubatych18 sierci Dawszy im, wybawił mię od zabitej śmierci...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.