kostno-szkieletowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Garn i Rohmann (1966), podsumowując poglądy o wrażliwości układu kostno-szkieletowego na jakość wyżywienia stwierdzają, że czas kostnienia poszczególnych elementów szkieletowych, zrastanie się nasad oraz dynamizm wzrastania kości długich są uzależnione od bilansu energetycznego; pojawienie się wielokrotnych ognisk kostnienia i poprzecznych linii Harrisa staje się częstsze, gdy przy gorszym żywieniu i równoczesnej infekcji dochodzi do utraty azotu. Zmiany rozwojowe w obrębie war...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.