kosmocentryzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tury i życia społecznego. Chodzi o konflikt między racjonalizmem i irracjonalizmem oraz między kosmocentryzmem a antropocentryzmem. Nie miejsce tu na. omawianie tego konfliktu. Jednakże całość tych uwag będzie opowiedzeniem się za racjonalizmem i kosmocentryzmem, wbrew temu, co w wielu środowiskach i nurtach uchodzi za modne i postępowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.