kosmizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Charakterystyczną cechą humanizmu jest bezpośrednie. zainteresowanie człowiekiem, a poprzez człowieka również zainteresowanie światem. Znamienne jest, że dla oznaczenia zainteresowania światem nie ma w językach nowożytnych terminu „kosmizm“, który by odpowiadał „humanizmowi". Może to być wyrazem podporządkowania świata człowiekowi. Humanizm chrześcijański pojmuje człowieka i świat jako związanych ze sobą. przy czym świat podpo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KKapł - Kuźnica Kapłańska (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.