korzonowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Weźmy innego historyka, który zajmował się tym samym okresem: Kalinkę i jego Sejm Czteroletni. Czy to przypadek, że o tych warstwach społecznych, o walce klas w Polsce, która — wielokrotnie niesłusznie ujęta — odbita jest w tablicach korzonowskich, Kalinka nie wspomina, że je przemilcza, że z bardzo ciekawej analizy dyplomacji owego okresu wysnuwa fałszywy wniosek do swoich sądów o całości tego okresu? To nie jest przypadek, to jest metodologiczne, taktyczne podejście. Ale to metodologiczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.