kornerowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kłub (klub) 210 kobieta 123, 141 koks 46 kolebacz 42 kolekta 98 kolektor 98, 117 kolektować 23, 83, 85 kolizja 35, 98, 99, 116 117 kołować 83, 85 koło 174 kołej (— kolej) 210 kolt 25, 211 komandor - porucznik 163 komitet 35 kompanista 62, 79 komunikacja 99, 116 komunikat 99 koncentracja 99, 117 konduktor 99, 116 koneksja 99 kontuzja 99, 100, 116 kongres 29 kongresman 24 konkret 100 konstytucja 100, 117 konśtabel 203 kontest 63, 79 kontestant 63, 79 kontraktor 63, 79 kontrola 100, 117 kontry 63, 80 kontrybucja 100, 101, 117 kontry butor 101, 117 konwencja 101 konwersja 101, 117 konwerska 101 kooperacja 101, 116, 117 kooperacyjny 101 kooperatywa 101, 117 kooperować 83, 85 koordynator 63, 79 kop 63 korna 28 korner 25, 26, 28, 63, 80 kornerowy 42 koroner 24, 29, 63 koronerski 64 kort 64, 79, 199 kostjumer 201 kostumer 23, 64, 79, 200, 201 kosztowny 150, 154 kostumer 64 kraut 64, 80, 195 kredyt 101, 102, 117 krejzować 83, 85 krejzy 64, 80 kremacja 64, 79, 195 kręglarka - Polka 163 kręgiarz - weteran 163 kręglernia 41 krótki 124, 140 krótko z czymś 142 kryka 28 kryminalny (atak) 90 krytyczny 102, 117 krzesło 124, 140 krzyżowa walka 119 krzyżówka 43 kulminacja 102, 116 kuner (ang. corner) 201...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.