konwencjonalno-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) twierdzenie, że to jest prawdziwe, co jest korzystne. Gdy zadamy sobie tylko trud, aby nieco zgłębić to stanowisko i ująć samo sedno skrajnego utylitaryzmu, zobaczymy, jak głęboka tkwi w nim perwersja i łatwo potem zdamy sobie sprawą z tego, jak w praktycznym życiu zasięg tej perwersji jest szeroki. Jeżeli całą etyka ma mieć jakiś sens absolutny, a przyporządkowanie celowe spełniać ma w niej rolę istotną a nie być tylko kośćcem konwencjonalno-policyjnej struktury sankcjonującej obyczaj, to cały porządek etyczny i cała użyteczność moralności musi się wspierać na podstawie, która sama jest niezależna od jakiejkolwiek użyteczności. W przeciwnym razie nie tylko nie unikniemy cofania się w nieskończoność („regressus in infinitum“), ale będziemy zmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.